Exclusief zwemles in Rheden

Onlangs hebben we jullie geïnformeerd over de nieuwe activiteiten aankomend jaar. Doordat we met regelmaat aanvragen krijgen voor zwemles in NOG kleinere groepjes hebben we besloten hiermee een pilot te gaan doen in onze locatie in Rheden. Omdat de vraag ook al een aantal keer uit de ouders van de huidige kinderen kwam willen we jullie informeren, voordat het op de website staat. Hieronder de benodigde informatie.

Exclusieve zwemlessen, zwemles met 4 kinderen in een groep
De exclusieve zwemlessen worden gegeven in groepjes van maar 4 kinderen. We zijn ons ervan bewust dat er in deze kleine groepen een aanzienlijk hogere intensiteit is en er meer gevraagd wordt van de kinderen. Om die reden hebben we besloten de lessen 30 minuten te laten duren, net als de privélessen. De lesopbouw is bij deze lessen hetzelfde als bij de reguliere lessen met het verschil dat er tijdens de pilot met twee groepjes tegelijk gedraaid wordt.

De lessen worden gegeven op locatie Rheden, voorlopig op zaterdag middag tussen 13:00 en 14:00 uur. Er zijn dus in totaal 4 groepen van 30 minuten. De lessen worden tijdens de pilot gegeven door Mirjam en Damian. De kosten hebben dezelfde opbouw als de reguliere zwemlessen, gebaseerd op gemiddeld 40 lesweken, vermeerderd met een proefles in het Biljoenbad en het eindfeest. De kosten bedragen per maand €95,00

Tijdens de pilot hopen we antwoord te krijgen over de volgende vragen:

  • Hoeveel animo is er voor deze lessen 
  • Hoeveel sneller halen de kinderen hun diploma.

Sneller het diploma halen hoeft natuurlijk niet de hoofdreden te zijn om hiervoor te kiezen. Natuurlijk zijn deze kleine groepejes uitermate geschikt voor kinderen die gewoon hier meer baat bij hebben. Al zijn onze reguliere lessen al kleiner dan bij de gemiddelde zwemschool, soms zijn er redenen om hiervoor te kiezen in plaats van priveles.

Nadat we druk geweest zijn met het opstarten van de locatie in Rheden is de tijd gekomen daar meer gebruik te gaan maken van de locatie. Naast de lessen die we nu al geven gaan er volgend jaar een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd worden. Natuurlijk zouden we het leuk vinden jullie daar te kunnen begroeten!

Aquasport
Iedere dinsdag avond om 19:30 kan je bij ons een aquasport workout doen. De training die begeleid word door opzwepende muziek is een full body workout. Alle spiergroepen worden getraind. Door de lagere schokbelasting en de weerstand van het water is aquasport ideaal voor blessuregevoelige mensen en is het toegankelijk voor iedereen. Kosten zijn €8,00 per les bij een meer badenkaart. 

Oefenzwemmen
Op aangekondigde momenten zullen we de mogelijkheid gaan aanbieden de kinderen van onze zwemschool te laten oefenen. Dit gebeurd onder begeleiding van een ouder (21+). Op dit moment loopt er een instructeur rond die aanwijzingen kan geven. De kosten hiervoor bedragen € 7,50 voor een ouder met kind. Ieder kind moet een eigen begeleider hebben, alleen toegankelijk voor kinderen van onze eigen zwemschool. Je kan je hiervoor aanmelden via de mail.

Volwassen zwemlessen
We hebben redelijk veel vragen gekregen of we ook volwassenen leren zwemmen. Daarom gaan we vooralsnog op de donderdag-avond een groep starten om te kijken hoe dat loopt. Bij minimaal 4 deelnemers starten we en indien nodig kunnen we meer groepen gaan draaien. De kosten en voorwaarden zijn hetzelfde als de normale lessen. Kosten €52,50

Borstcrawlcursus
We kregen de vraag of het mogelijk is een cursus te organiseren om de borstcrawl te leren en / of te verbeteren. In het verleden hebben we dit veel gedaan. Mocht je dit ook leuk lijken, stuur even een mailtje. In principe duurt een beginnerscursus 10 weken en is de doelstelling  een behoorlijke borstcrawl te leren. Kosten €125,00

Zwemmend redden / EHBO / EFR
Onze opleidingen zwemmend redden en eerste hulp gaan weer van start. Samen met u gaan we aan de slag om je vaardigheden te verbeteren om te kunnen reageren in geval van nood. De opleidingen beginnen met de normale eerste hulp en AED cursus en wordt in de herhalingen uitgebreid naar kinder EHBO. Mocht je mee willen doen, laat het even weten! Kosten €175,00 (Veel verzekeraars vergoeden dit (gedeeltelijk)

We gaan dus een hoop leuke dingen doen! Heb je interesse, laat het ons even weten!

Voor nu wensen we jullie fijne dagen en een gelukkig en gezond 2023

Een nieuw seizoen

Het nieuwe seizoen breekt aan! Na een periode waarin we door lockdowns en maatregelen ter bestrijding van Covid 19 geteisterd zijn hopen we op een rustig seizoen en voor iedereen vooral een goede gezondheid! Uiteindelijk is dat het belangrijkste!

Ondanks de zogenaamde ‘stip aan de horizon’ zoals is aangekondigd, hopen we dat er op kort termijn weer iets meer mogelijk is! Helaas is dat op het gebied van Covid vooralsnog niet het geval. Toch gaan er op sommige vlakken wel wat aanpassingen komen welke voor iedere locatie afzonderlijk consequenties kan hebben.

De zon na de regen

Vacature
De kinderen van locatie Utrecht hebben voor de vakantie kennis gemaakt met juf Nicolette. Door de groei van de zwemschool waarbij wij ons moeten verdelen op de verschillende locaties was (en is) een medewerker hard nodig. Helaas heeft zij echter op het laatste moment toch besloten een andere weg in te slaan. Hierdoor is de vacature nog steeds open! Mochten jullie mensen weten die de passie hebben met kinderen te werken en bij willen dragen aan hun zwemveiligheid, breng ons in contact! Wellicht ben je dit zelf wel, we willen graag het gesprek aangaan!

Bovenstaande gezegd hebbende zal ik per locatie de komende periode doornemen. Voor sommigen zijn er dus geen wijzigingen, voor andere juist wel!

Locatie Ede (start 31-8)
In Ede was ons verteld dat er eind augustus wellicht versoepelingen zouden zijn. Vooralsnog is er geen bericht dat dit ook daadwerkelijk het geval is. We zullen dus opstarten volgens de werkwijze van vorig seizoen. We willen jullie vragen de kinderen nog steeds in zwemkleding naar zwemles te brengen met daaroverheen echt iets simpels. Een onesie of indien mogelijk een badjas.

Wij zullen weer een lijst rond laten gaan met de namen die mee naar binnen kunnen als begeleider zodat iedereen toch af en toe kan meekijken. Mochten ouders weer binnen mogen zullen we dat per direct communiceren.

Locatie Ellecom (start 6-9)
In Ellecom zijn er geen maatregelen of veranderingen. We maken gebruik van de achter ingang, de kinderen kleden langs het bad om. De ouders mogen nu officieel (met inachtneming van 1,5 m) plaats nemen op de stoelen en de les bijwonen. We blijven zoveel mogelijk aan 1 kant van het bad om eventuele hotelbezoekers ook de ruimte te geven.

Locatie Utrecht (start 30-8)
Voor locatie Utrecht gaat er wel één en ander veranderen. Op maandag zal alleen Mirjam voorlopig lesgeven en op vrijdag zal Mirjam er niet meer zijn. Op vrijdag zal er tot de vacature vervuld is ondersteuning geboden worden door Betty, een leerkracht van zwembad Waterwijs.

Door deze veranderingen zijn er een aantal aanpassingen:

  • Op maandag geeft Mirjam een extra les. Tijdelijk gaat de groepsgrootte naar 9 kinderen om alle kinderen een plek te geven.
  • De lestijden worden iets aangepast. Hierover wordt u persoonlijk geïnformeerd, uiterlijk vrijdag.
  • Ouders worden niet meer opgehaald aan de zijkant. Jullie kunnen zelf binnenkomen en dezelfde route aanhouden als voorheen.
  • Tijdens binnenkomst en tijdens het helpen met aankleden moet nog steeds de 1,5 regel aangehouden worden
  • Er vind geen triage plaats maar zolang de maatregelen gelden blijft het verzoek; bij klachten afmelden.

Tot slot
Tot zover de start van het seizoen. Ondanks dat we weten dat er op kort termijn wel veranderingen te verwachten zijn ( Covid gerelateerd maar ook gesprekken met nieuwe medewerkers) is er tijdens de start niets meer te melden. We gaan weer vol energie aan de slag om de kinderen met plezier zwem veilig te maken!

Route zwembad Ellecom

Onze nieuwe kinderen moeten soms zoeken naar ons zwembad dat achter het hotel zit! Om de gasten en het personeel van hotel Landgoed Avegoor niet teveel te storen loopt de route naar het zwembad niet door het hotel, maar via de buitenzijde van het hotel om. Vanaf de parkeerplaats loopt u rechts van het hotel het pad met de verlichtingspaaltjes op, u loopt dus achter de rechter zijvleugel van het hotel langs naar het zwembad.

Waarschijnlijk is de instructeur al op het bad, we zetten onze spullen klaar en bereiden onze lessen voor. U kunt tien minuten voor aanvang van de les naar binnen komen waar u uw kind bij de ligbedden (door de deur meteen rechts) helpt met uitkleden. De badkleding dient al aan te zijn onder de reguliere kleding. Als de kinderen klaar zijn voor de zwemles dan kunnen ze plaatsnemen langs de badrand.

Tijdens de zwemles

U kunt er voor kiezen op de zwemzaal te blijven, in de serre is genoeg ruimte om te les te bekijken. Het is niet de bedoeling om in de gangen van het hotel te wachten, uiteraard kunt u wel terecht in het restaurant of op het terras van het hotel. Consumptie is dan wel verplicht. Ook bent u vrij om even naar huis te gaan of een boodschap te gaan doen, zorg er echter wel voor dat u voor het einde van de les terug bent, daar de volgende groep aansluitend meteen het water in zal gaan.

We hopen op een mooie samenwerking met #voornaam# maar ook met u als ouder, zwemles werkt alleen als er een samenwerking is in deze 3-eenheid. Loopt u ergens tegenaan spreek ons er alsjeblieft op aan, alleen zo kunnen wij leren en nog beter worden. Kijk ook voor meer informatie op https://zwemjufmirjam.nl/

Voor de duidelijkheid (althans dat is de bedoeling) voegen we een tekening toe:

1. Hier verzamelt u 10 minuten voor aanvang van de les
2. Uitkleden kinderen
3. Aankleden kinderen
4. Hier verlaat u het hotel

Misverstanden over de lockdown

Na alle verhalen die er rondgaan op internet over dat er komende zomer meer kinderen zouden gaan verdrinken door de sluiting van de zwemscholen door de genomen maatregelen van de overheid ter voorkoming van de verspreiding van Covid 19 ben ik me hierin gaan verdiepen.

Waar wij als zwemjufmirjam zelden of nooit iets horen van de zwembadbranche, nog van de andere organisaties die zich overkoepelend noemen in onze branche hoor ik ze nu overal roepen hoe belangrijk het zwemonderwijs is, en hoe belachelijk het daarom is dat wij nu gesloten moeten blijven.

Uiteraard wordt dit verkondigd onder het mom dat de kinderen nu meer gevaar lopen, en dat sporten gezond is kinderen dat nu moeten missen, omdat de zwembadomgeving warm van temperatuur is zou ook de verspreiding van het virus veel minder zijn, onderzoeken dit dit aantonen heb ik tot noch toe niet kunnen vinden. Het enige waar het om draait is GELD.

Al sinds 1950 wordt er bijgehouden hoeveel verdrinkingen er per jaar plaats vinden, en hoewel het aantal verdrinkingen sinds die tijd drastisch is afgenomen van gemiddeld 448 verdrinkingen in de jaren ’50, tot gemiddeld 77 verdrinkingen in de 2010′ zegt dit nog steeds niet heel veel, want vanaf midden jaren ’70 is het zwemonderwijs pas geïntroduceerd. Toen lag het gemiddelde aantal verdrinkingen inmiddels op 246 per jaar.

Als je verder kijkt zie je dat het grootste aantal verdrinkingen voorkomt onder de groep kinderen van 0 tot 4 jaar, de groep die dus überhaupt nog geen zwemonderwijs gehad hebben, daarnaast zijn de grootste groepen 65 plussers, en mensen met een niet westerse achtergrond, deze groep is de laatste jaren enorm gegroeid dus wederom zegt het niet heel veel over de cijfers van kinderen die wel zwemonderwijs volgen.

De zwembadbranche zou naar mijn persoonlijk mening veel meer moeten doen aan bewustwording van de ongevallen binnen het zwemmen, zowel in de recreatie baden als in het buiten water, want juist daar is veel winst te behalen.

Een heel groot deel van de verdrinkingen vind namelijk plaats in buitenwater, zelfs na het behalen van het C-diploma is er geen ervaring opgedaan met het zwemmen in buitenwater. Gelukkig komt hiervoor steeds meer aanbod en belangstelling, maar ouders moeten zich heel goed beseffen (een taak van de zwembadbranche om hierin te voorzien) dat als je kind het C-diploma behaald heeft dit niet betekend dat het veilig in buitenwater kan zwemmen.

Zo is het buitenwater kouder, het zicht vaak slecht, en dan hebben we het nog niet eens over de grootste gevaren gehad zoals stroming. De meeste vormen van stroming kun je namelijk helemaal niet zien, denk aan onderstroming, of stroming die veroorzaakt wordt door boten die voorbij varen, ook al lijken ze nog zo ver weg.

Daarnaast zien we regelmatig dat er na het behalen van de zwemdiploma’s amper nog gezwommen wordt. Als men al naar het zwembad gaat wordt er vooral gespeeld en gesprongen en van glijbanen gegleden, waardoor de zwemtechniek toch snel verloren gaat.

Ik zal nooit meer vergeten dat ik samen met een collega ’s avonds toezicht moest houden bij het vrij zwemmen, en we een meisje heftig zagen “spetteren”. Mijn collega liep naar het meisje toe en vroeg haar of ze een zwemdiploma had, waarop het meisje vol trots vertelde dat ze haar C diploma had behaald. Mijn collega vroeg verder en kwam er achter dat het meisje voor het eerst in 7 jaar weer kwam zwemmen. Voor haar veiligheid en die van de mede zwembad gebruikers hebben we haar de rest van de avond in het kinderbad moeten laten zwemmen tot groot ongenoegen van het meisje zelf.

Wat ik eveneens heel interessant vind is dat volgens het CBS, 72% van de Nederlanders het eens is met de stelling “zwemmen verleer je nooit”. Maar tegelijkertijd geeft meer dan de helft van de bevolking aan (57%) aan dat het voor de zwemvaardigheid belangrijk is regelmatig te blijven zwemmen. Wij Nederlands zijn een vreemd volkje, we zijn het vooral met bepaalde stellingen eens op het moment dat het voor ons uit komt, een momentopname i.p.v. een gedegen beredenering over een bepaalde stelling.

Gezien al deze cijfers geloof ik niet dat er meer kinderen zullen verdrinken door het niet doorgaan van de zwemlessen wegens Corona. Dat het langer duurt voordat deze groep kinderen het zwemdiploma behaald. Ja. Wachtlijsten zullen langer worden, Ja, absoluut. Maar dit zijn allemaal financiële kanten van het verhaal, maar niets dat duidt op verminderde veiligheid van de kinderen.

Met een C-diploma op zak (van welke instantie dan ook) is een kind veilig in een druk zwembad waar veel materiaal in het water is. Als ze even onder een mat terecht komen weten ze hun kalmte te bewaren en zichzelf te redden.

De verdrinkingen met dodelijke afloop in een zwembad zijn dan ook op 1 hand te tellen, als dat namelijk gebeurt wordt het dagenlang uitgebreid in de media uitgemeten en wordt er een onderzoek ingesteld, het bad wordt dat tijdelijk gesloten wegens het doen van onderzoek naar de oorzaak van de verdrinking.

De zwembadbranche zou zich als zichzelf overkoepelend orgaan benoemde organisatie (wij van WC Eend adviseren WC Eend) naar mijn persoonlijk mening veel meer moeten / kunnen richten op het zwemmen in het algemeen, en dan specifiek de veiligheid. Wijs mensen er middels tv / YouTube sprotjes op wat de gevaren zijn van het zwemmen buiten, en dan een zwemdiploma niet afdoende is als je buiten wilt gaan recreëren met je kinderen. Nee, in plaats daarvan roepen ze vooral heel hard dat de overheid moet ingrijpen omdat de branche anders omvalt en alle kinderen zullen verdringen. Ok, misschien overdrijf ik hier een beetje, maar dat is wel het gevoel dat ik krijg. En het maakt me om eerlijk te zijn een beetje misselijk, omdat het dus alles te maken heeft met geld, en niets met veiligheid. Zoals Nikkie Plessen in de TV kantine het zo mooi verwoord: Bla, Bla, Bla, Chocoladevla.

Let dus op:

Laat kinderen, ook tieners met ene zwemdiploma niet onbewaakt zwemmen in buitenwater, laat ze in geen enkel geval alleen op pad gaan als ze de intentie hebben om te gaan zwemmen.

Wat veel mensen ook niet weten is dat drijfmiddelen zowel veiligheid bieden als ene gevaar kunnen zijn. Zo mogen de Easy-Swim pakjes waar zwemjufmirjam ook mee werkt alleen als drijfmiddels in de les onder toeziend ook van een instructeur gebuikt worden, zo’n pakje heeft een minimaal drijfvermogen om juist waterervaring op te doen. Ga je zelf met je kindje, dat nog geen diploma heeft naar het zwembad, geen ze dan zwembandjes/vleugeltjes om. Een drijfmiddel op zee is juist weer uit den boze, door het enorme drijfvermogen tilt het water je als het ware op en neemt je binnen no-time mee ver weg uit de branding, met alle gevolgen van dien.

Het grootste aantal verdrinkingen van kleine kinderen, onder de 4 jaar vind nog steeds plaats vrijwel onder de ogen van de ouder/begeleider. Ouders letten heel even niet op, en weg zijn ze, je hoeft maar even op je telefoon te kijken en weg is je kleintje.

Wellicht dat ik met het schrijven van deze blog tegen het zere been schop van veel collega’s, en dat is prima. Als zwemjufmirjam wil ik me distantiëren van de vele berichten op sociale media waarin wordt gesproken over “WIJ”, of “ZWEMSCHOOLEIGENAREN VINDEN” terwijl ons sinds het begin van de corona crisis door geen enkele partij gevraagd is naar onze mening hierover.

Afgelopen periode schieten de zogenaamde overkoepelende organisaties dan ook als paddestoelen uit de grond, allemaal vinden ze dat wij als ondernemers in de zwembad wereld ons moeten verenigen om zo te vechten tegen dat wat ons wordt aangedaan. Precies, het leed dat ONS wordt aangedaan, niet de kinderen, niet de ouders die zich ongerust maken, maar wij, de ondernemers. Maar zullen we even heel eerlijk zijn, natuurlijk lijden wij enorm onder deze crisis, net als alle andere ondernemers die hun bedrijf moeten sluiten wegens de maatregelen, alleen kunnen zij niet zoals de zwembadwereld dat wel lijkt te doen, kinderen inzetten als pressiemiddel, pressiemiddel naar de overheid, pressiemiddel naar de ouders, die het in deze periode ook al lastig genoeg hebben. Door ouders ongerust ta maken hopen ze erop dat ouders meedoen aan hun oproep naar de overheid zwemscholen te heropenen. Sorry collega’s, dit is niet de juiste weg.

Ik ben Mirjam, eigenaar van de zwemschool Zwemjufmirjam, met 3 locaties. Daarnaast werk ik ook nog als teamleider binnen een grote Utrechtse zwemorganisatie. Door het hele land heb ik gewerkt, in hele kleine organisaties waar vooral veel 1-op-1 of 1-op-2 les gegeven werd tot hele grote organisaties in onze hoofdstad o.a., waar les gegeven werd aan groepen van 18-20 kinderen. Naast het lesgeven aan kinderen geef ik ook les aan volwassenen, vaak dames van niet westerse afkomst, die net als hun man en kinderen ook willen leren zwemmen. Ook begeleid ik kinderen met een handicap of andere aandoening en train ik af en toe militairen die voor hun aanstelling in het bezit moeten zijn van een zwemdiploma.

bronvermelding:

Sportstrategie.nl sportonderzoek/van-a-tot-zwemvaardigheid-zwemmen-in-cijfers

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/30/verdrinkingen-in-nederland-1950-2018