Nadat we druk geweest zijn met het opstarten van de locatie in Rheden is de tijd gekomen daar meer gebruik te gaan maken van de locatie. Naast de lessen die we nu al geven gaan er volgend jaar een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd worden. Natuurlijk zouden we het leuk vinden jullie daar te kunnen begroeten!

Aquasport
Iedere dinsdag avond om 19:30 kan je bij ons een aquasport workout doen. De training die begeleid word door opzwepende muziek is een full body workout. Alle spiergroepen worden getraind. Door de lagere schokbelasting en de weerstand van het water is aquasport ideaal voor blessuregevoelige mensen en is het toegankelijk voor iedereen. Kosten zijn €8,00 per les bij een meer badenkaart. 

Oefenzwemmen
Op aangekondigde momenten zullen we de mogelijkheid gaan aanbieden de kinderen van onze zwemschool te laten oefenen. Dit gebeurd onder begeleiding van een ouder (21+). Op dit moment loopt er een instructeur rond die aanwijzingen kan geven. De kosten hiervoor bedragen € 7,50 voor een ouder met kind. Ieder kind moet een eigen begeleider hebben, alleen toegankelijk voor kinderen van onze eigen zwemschool. Je kan je hiervoor aanmelden via de mail.

Volwassen zwemlessen
We hebben redelijk veel vragen gekregen of we ook volwassenen leren zwemmen. Daarom gaan we vooralsnog op de donderdag-avond een groep starten om te kijken hoe dat loopt. Bij minimaal 4 deelnemers starten we en indien nodig kunnen we meer groepen gaan draaien. De kosten en voorwaarden zijn hetzelfde als de normale lessen. Kosten €52,50

Borstcrawlcursus
We kregen de vraag of het mogelijk is een cursus te organiseren om de borstcrawl te leren en / of te verbeteren. In het verleden hebben we dit veel gedaan. Mocht je dit ook leuk lijken, stuur even een mailtje. In principe duurt een beginnerscursus 10 weken en is de doelstelling  een behoorlijke borstcrawl te leren. Kosten €125,00

Zwemmend redden / EHBO / EFR
Onze opleidingen zwemmend redden en eerste hulp gaan weer van start. Samen met u gaan we aan de slag om je vaardigheden te verbeteren om te kunnen reageren in geval van nood. De opleidingen beginnen met de normale eerste hulp en AED cursus en wordt in de herhalingen uitgebreid naar kinder EHBO. Mocht je mee willen doen, laat het even weten! Kosten €175,00 (Veel verzekeraars vergoeden dit (gedeeltelijk)

We gaan dus een hoop leuke dingen doen! Heb je interesse, laat het ons even weten!

Voor nu wensen we jullie fijne dagen en een gelukkig en gezond 2023

Verbazing over de berichtgeving vanuit de zwembadbranche

Door de maatregelen ter bestrijding van Covid19 heeft het kabinet helaas moeten besluiten dat de zwembaden en daarmee de zwemscholen voor 3 maanden te moeten sluiten. Uiteraard een ingrijpende maatregel, niet alleen voor de kinderen maar zeker ook voor de zwemscholen. Waar de gemeentelijke zwembaden steun ontvingen was dit voor de particuliere baden en scholen niet of nauwelijks het geval.

Rol zwemscholen binnen de branche

Iedereen kent alle verhalen over de wachttijd voor kinderen die op zwemles willen. Dit neemt in het hele land flink toe. Op sommige plekken moesten kinderen nu al meer dan een jaar wachten, de verhalen van wachttijden van 3 jaar komen nu, na de sluiting door de maatregelen ook binnen. Zonder de particuliere zwemscholen zoals Zwemjufmirjam zouden deze wachttijden nog meer oplopen, iets dat uiteraard niet wenselijk is.

Er kwamen in de media berichten over de zorgen die de zwembadbranche had, naarmate de sluiting voortduurde kwamen de berichten steeds meer binnen. Ook nu de zwemlessen weer opgestart zijn bereiken verhalen over de zorgen zelfs het journaal: De branche maakt zich ernstig zorgen, de angst bestaat dat het tekort aan zwemlessen de komende zomer tot meer verdrinkingen leidt.

Er zijn meerdere berichten in de media te lezen over de zogenaamde angst in de branche. Verhalen over letterlijk 100 of meer kinderen in een zwembad die niet hebben kunnen afzwemmen en al de kinderen die niet hebben kunnen starten. Uiteraard zullen die aantal zeker kloppen maar de zorg over de zogenaamde zwemveiligheid is onterecht en ik durf te zeggen, onjuist. Het financiële aspect (wat zeker voor de particuliere branche echt reden tot zorg was) is de enige reden dit soort uitspraken te doen.

We gaan weer aan de slag!

Contradictie

De zwembadbranche meldt momenteel dat er een grote zorg is over het aantal kinderen dat gaat verdrinken deze zomer door de sluiting. Zwemscholen bieden snelcursussen aan, gratis zwemlessen, extra zwemlessen. Alles omwille van de zwemveiligheid. Laat ik meteen met de deur in huis vallen, het draait helaas om commercie. Ouders worden angstig gemaakt, gaan uiteindelijk dure producten aanschaffen om hun kind veilig te houden waarbij je grote vraagtekens kan zetten bij die producten.

De zwembadbranche spreekt zichzelf tegen. Het Zwem-ABC (wat een norm is geworden) bestaat uit drie zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is gericht op kinderen vanaf 4 jaar. De zwemdiploma’s A en B zijn daarin waardevolle tussenstapjes, maar wie het complete Zwem-ABC op zak heeft, is pas een échte vriend van het water geworden. Met het Nationale Zwemdiploma C op zak voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Bovenstaande is een citaat vanuit de zwembadbranche.

De branche geeft aan dat een kind zwemveilig is bij het halen van het zwem ABC. Echter, ze geven ook aan dat je een kind niet alleen moet laten (zeker niet zonder C diploma) omdat kinderen nu eenmaal willen ontdekken, leergierig zijn en dus voor volwassenen onvoorspelbaar zijn.

Aan de andere kant hebben we de sluitingen ter bestrijding van Covid19. Nu gaat de branche zichzelf tegenspreken en zelfs potentieel gevaarlijke berichten de media in sturen. Door de sluiting maken ze zich ernstig zorgen: de angst bestaat dat het tekort aan zwemlessen de komende zomer tot meer verdrinkingen leidt, doordat veel kinderen geen A diploma halen. Kinderen kunnen niet afzwemmen of starten met zwemles. Los van dat je je kind in de gaten moet blijven houden (wat de veiligheid bevorderd) als een kind geen zwem ABC heeft, is een kind dat deze zomer geen A diploma haalt zeker niet zwemveilig! Het is vreemd dat juist het eigen stokpaardje hierin juist teniet gedaan word.

Veiligheid na Corona, wat nu?

Conclusie is dat de zwembadbranche onjuistheden de wereld in stuurt. Trots wordt er zelfs gezegd dat het kabinet geluisterd heeft naar deze argumenten. Het is jammer dat de branche het probleem van een pandemie naast zich neerlegt. Een branche die zich zorgen maakt over de veiligheid van mensen, als het zichzelf uitkomt. ‘Bij ons is het veilig, hier kan het’! Het staat allemaal los van de redenen waarom het besluit van een sluiting tot stand komt. De gezondheid van kinderen en ouders is ondergeschikt gebleken aan de financiële belangen die toch al de boventoon is gaan voeren bij de overkoepelende organen.

De kinderen gaan nu weer starten! Zeker, ook bij Zwemjufmirjam, sommige kinderen hebben inderdaad een terugval. Een kind dat nog in de fase van aanleren zit zal vaardigheden ook weer kwijt raken als ze niet oefenen. Helaas worden de aantallen kinderen die gewoon verder gaan waar ze gebleven waren niet genoemd. De kinderen die een terugval hebben zullen na een paar lessen weer op het oude niveau zijn. Een oh ja gevoel! De kinderen gaan nu weer verder en zijn net zo veilig als ze geweest zouden zijn zonder sluiting! u bent er toch immers bij!

Het is juist dat de wachttijden oplopen! Wij hebben dan ook uitbreidingen gedaan zodat we nog steeds zonder (of een minimale) wachtlijst werken. Inschrijven is dus inderdaad belangrijk! De veiligheid is een tweede! U bent, net als voor deze pandemie, de belangrijkste schakel in deze veiligheid. Natuurlijk laat u een kind dat alleen A of B heeft niet alleen maar laat u een 6 jarig kind met een c diploma wel alleen? Belangrijk is u niet bang te laten maken voor iets dat een ouder in eigen hand heeft!

Zwemjufmirjam gaat weer lekker met de kinderen aan de slag! Meteen dezelfde dag al horen we bij het journaal en zwemonderwijzer zeggen dat het wel meevalt, die terugslag. Sommigen profiteren er zelfs van! We gaan weer plezier maken met de kinderen, genieten in het water en ervaren wat het is om in het water te zijn. We hebben er zin in, schouders eronder om een crisis als deze het hoofd te bieden en hopen dat u, uw kinderen en geliefden gezond zijn en blijven. Voor nu is dat het belangrijkste!

Misverstanden over de lockdown

Na alle verhalen die er rondgaan op internet over dat er komende zomer meer kinderen zouden gaan verdrinken door de sluiting van de zwemscholen door de genomen maatregelen van de overheid ter voorkoming van de verspreiding van Covid 19 ben ik me hierin gaan verdiepen.

Waar wij als zwemjufmirjam zelden of nooit iets horen van de zwembadbranche, nog van de andere organisaties die zich overkoepelend noemen in onze branche hoor ik ze nu overal roepen hoe belangrijk het zwemonderwijs is, en hoe belachelijk het daarom is dat wij nu gesloten moeten blijven.

Uiteraard wordt dit verkondigd onder het mom dat de kinderen nu meer gevaar lopen, en dat sporten gezond is kinderen dat nu moeten missen, omdat de zwembadomgeving warm van temperatuur is zou ook de verspreiding van het virus veel minder zijn, onderzoeken dit dit aantonen heb ik tot noch toe niet kunnen vinden. Het enige waar het om draait is GELD.

Al sinds 1950 wordt er bijgehouden hoeveel verdrinkingen er per jaar plaats vinden, en hoewel het aantal verdrinkingen sinds die tijd drastisch is afgenomen van gemiddeld 448 verdrinkingen in de jaren ’50, tot gemiddeld 77 verdrinkingen in de 2010′ zegt dit nog steeds niet heel veel, want vanaf midden jaren ’70 is het zwemonderwijs pas geïntroduceerd. Toen lag het gemiddelde aantal verdrinkingen inmiddels op 246 per jaar.

Als je verder kijkt zie je dat het grootste aantal verdrinkingen voorkomt onder de groep kinderen van 0 tot 4 jaar, de groep die dus überhaupt nog geen zwemonderwijs gehad hebben, daarnaast zijn de grootste groepen 65 plussers, en mensen met een niet westerse achtergrond, deze groep is de laatste jaren enorm gegroeid dus wederom zegt het niet heel veel over de cijfers van kinderen die wel zwemonderwijs volgen.

De zwembadbranche zou naar mijn persoonlijk mening veel meer moeten doen aan bewustwording van de ongevallen binnen het zwemmen, zowel in de recreatie baden als in het buiten water, want juist daar is veel winst te behalen.

Een heel groot deel van de verdrinkingen vind namelijk plaats in buitenwater, zelfs na het behalen van het C-diploma is er geen ervaring opgedaan met het zwemmen in buitenwater. Gelukkig komt hiervoor steeds meer aanbod en belangstelling, maar ouders moeten zich heel goed beseffen (een taak van de zwembadbranche om hierin te voorzien) dat als je kind het C-diploma behaald heeft dit niet betekend dat het veilig in buitenwater kan zwemmen.

Zo is het buitenwater kouder, het zicht vaak slecht, en dan hebben we het nog niet eens over de grootste gevaren gehad zoals stroming. De meeste vormen van stroming kun je namelijk helemaal niet zien, denk aan onderstroming, of stroming die veroorzaakt wordt door boten die voorbij varen, ook al lijken ze nog zo ver weg.

Daarnaast zien we regelmatig dat er na het behalen van de zwemdiploma’s amper nog gezwommen wordt. Als men al naar het zwembad gaat wordt er vooral gespeeld en gesprongen en van glijbanen gegleden, waardoor de zwemtechniek toch snel verloren gaat.

Ik zal nooit meer vergeten dat ik samen met een collega ’s avonds toezicht moest houden bij het vrij zwemmen, en we een meisje heftig zagen “spetteren”. Mijn collega liep naar het meisje toe en vroeg haar of ze een zwemdiploma had, waarop het meisje vol trots vertelde dat ze haar C diploma had behaald. Mijn collega vroeg verder en kwam er achter dat het meisje voor het eerst in 7 jaar weer kwam zwemmen. Voor haar veiligheid en die van de mede zwembad gebruikers hebben we haar de rest van de avond in het kinderbad moeten laten zwemmen tot groot ongenoegen van het meisje zelf.

Wat ik eveneens heel interessant vind is dat volgens het CBS, 72% van de Nederlanders het eens is met de stelling “zwemmen verleer je nooit”. Maar tegelijkertijd geeft meer dan de helft van de bevolking aan (57%) aan dat het voor de zwemvaardigheid belangrijk is regelmatig te blijven zwemmen. Wij Nederlands zijn een vreemd volkje, we zijn het vooral met bepaalde stellingen eens op het moment dat het voor ons uit komt, een momentopname i.p.v. een gedegen beredenering over een bepaalde stelling.

Gezien al deze cijfers geloof ik niet dat er meer kinderen zullen verdrinken door het niet doorgaan van de zwemlessen wegens Corona. Dat het langer duurt voordat deze groep kinderen het zwemdiploma behaald. Ja. Wachtlijsten zullen langer worden, Ja, absoluut. Maar dit zijn allemaal financiële kanten van het verhaal, maar niets dat duidt op verminderde veiligheid van de kinderen.

Met een C-diploma op zak (van welke instantie dan ook) is een kind veilig in een druk zwembad waar veel materiaal in het water is. Als ze even onder een mat terecht komen weten ze hun kalmte te bewaren en zichzelf te redden.

De verdrinkingen met dodelijke afloop in een zwembad zijn dan ook op 1 hand te tellen, als dat namelijk gebeurt wordt het dagenlang uitgebreid in de media uitgemeten en wordt er een onderzoek ingesteld, het bad wordt dat tijdelijk gesloten wegens het doen van onderzoek naar de oorzaak van de verdrinking.

De zwembadbranche zou zich als zichzelf overkoepelend orgaan benoemde organisatie (wij van WC Eend adviseren WC Eend) naar mijn persoonlijk mening veel meer moeten / kunnen richten op het zwemmen in het algemeen, en dan specifiek de veiligheid. Wijs mensen er middels tv / YouTube sprotjes op wat de gevaren zijn van het zwemmen buiten, en dan een zwemdiploma niet afdoende is als je buiten wilt gaan recreëren met je kinderen. Nee, in plaats daarvan roepen ze vooral heel hard dat de overheid moet ingrijpen omdat de branche anders omvalt en alle kinderen zullen verdringen. Ok, misschien overdrijf ik hier een beetje, maar dat is wel het gevoel dat ik krijg. En het maakt me om eerlijk te zijn een beetje misselijk, omdat het dus alles te maken heeft met geld, en niets met veiligheid. Zoals Nikkie Plessen in de TV kantine het zo mooi verwoord: Bla, Bla, Bla, Chocoladevla.

Let dus op:

Laat kinderen, ook tieners met ene zwemdiploma niet onbewaakt zwemmen in buitenwater, laat ze in geen enkel geval alleen op pad gaan als ze de intentie hebben om te gaan zwemmen.

Wat veel mensen ook niet weten is dat drijfmiddelen zowel veiligheid bieden als ene gevaar kunnen zijn. Zo mogen de Easy-Swim pakjes waar zwemjufmirjam ook mee werkt alleen als drijfmiddels in de les onder toeziend ook van een instructeur gebuikt worden, zo’n pakje heeft een minimaal drijfvermogen om juist waterervaring op te doen. Ga je zelf met je kindje, dat nog geen diploma heeft naar het zwembad, geen ze dan zwembandjes/vleugeltjes om. Een drijfmiddel op zee is juist weer uit den boze, door het enorme drijfvermogen tilt het water je als het ware op en neemt je binnen no-time mee ver weg uit de branding, met alle gevolgen van dien.

Het grootste aantal verdrinkingen van kleine kinderen, onder de 4 jaar vind nog steeds plaats vrijwel onder de ogen van de ouder/begeleider. Ouders letten heel even niet op, en weg zijn ze, je hoeft maar even op je telefoon te kijken en weg is je kleintje.

Wellicht dat ik met het schrijven van deze blog tegen het zere been schop van veel collega’s, en dat is prima. Als zwemjufmirjam wil ik me distantiëren van de vele berichten op sociale media waarin wordt gesproken over “WIJ”, of “ZWEMSCHOOLEIGENAREN VINDEN” terwijl ons sinds het begin van de corona crisis door geen enkele partij gevraagd is naar onze mening hierover.

Afgelopen periode schieten de zogenaamde overkoepelende organisaties dan ook als paddestoelen uit de grond, allemaal vinden ze dat wij als ondernemers in de zwembad wereld ons moeten verenigen om zo te vechten tegen dat wat ons wordt aangedaan. Precies, het leed dat ONS wordt aangedaan, niet de kinderen, niet de ouders die zich ongerust maken, maar wij, de ondernemers. Maar zullen we even heel eerlijk zijn, natuurlijk lijden wij enorm onder deze crisis, net als alle andere ondernemers die hun bedrijf moeten sluiten wegens de maatregelen, alleen kunnen zij niet zoals de zwembadwereld dat wel lijkt te doen, kinderen inzetten als pressiemiddel, pressiemiddel naar de overheid, pressiemiddel naar de ouders, die het in deze periode ook al lastig genoeg hebben. Door ouders ongerust ta maken hopen ze erop dat ouders meedoen aan hun oproep naar de overheid zwemscholen te heropenen. Sorry collega’s, dit is niet de juiste weg.

Ik ben Mirjam, eigenaar van de zwemschool Zwemjufmirjam, met 3 locaties. Daarnaast werk ik ook nog als teamleider binnen een grote Utrechtse zwemorganisatie. Door het hele land heb ik gewerkt, in hele kleine organisaties waar vooral veel 1-op-1 of 1-op-2 les gegeven werd tot hele grote organisaties in onze hoofdstad o.a., waar les gegeven werd aan groepen van 18-20 kinderen. Naast het lesgeven aan kinderen geef ik ook les aan volwassenen, vaak dames van niet westerse afkomst, die net als hun man en kinderen ook willen leren zwemmen. Ook begeleid ik kinderen met een handicap of andere aandoening en train ik af en toe militairen die voor hun aanstelling in het bezit moeten zijn van een zwemdiploma.

bronvermelding:

Sportstrategie.nl sportonderzoek/van-a-tot-zwemvaardigheid-zwemmen-in-cijfers

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/30/verdrinkingen-in-nederland-1950-2018