Versoepelingen 1,5 m regels

Zoals we inmiddels wel gewend zijn was er weer een persconferentie! Ditmaal heeft het kabinet een aantal versoepelingen aangekondigd (waaronder de 1,5 m regel)  welke (mogelijk) invloed kunnen hebben op de zwemlessen. Aangezien onze verschillende locaties andere maatregelen hebben zullen we hieronder per locatie de laatste informatie geven.

Los van dat de 1,5 m  regel vervalt willen we een ieder toch vragen een ander te respecteren die wel prijs stelt op enige afstand. Wij willen ons niet mengen in het maatschappelijke debat en zijn er van overtuigd dat we dit samen kunnen oplossen.

Locatie Ellecom
In locatie Ellecom hebben we al enige tijd geen maatregelen meer. De kinderen mogen 5 minuten voor aanvang van de les zelf met begeleider binnenkomen en omkleden. We verzoeken iedereen aan de zijde met de loungebank te blijven tot de kinderen opgehaald worden. Ouders kunnen daar plaats nemen en de les bijwonen. Het gedeelte met de ligbedden blijft dan vrij voor de hotelgasten.

Locatie Ede
In Ede hebben we helaas vanuit Bethanie nog steeds met erg strenge maatregelen te maken. Helaas is ook nog niets bekend over versoepelingen. Uiteraard is de vraag gesteld en zijn we in afwachting op antwoord. Tot nader bericht zullen we de kinderen ophalen bij de deur en mag er 1 ouder mee naar binnen.

Locatie Utrecht
In Utrecht gaat er wel e.e.a veranderen. Deze veranderingen worden in overleg met het zwembad daar doorgevoerd.
In de eerste plaats zal per 25 september de kijk les weer terug komen. Wel zal de route hetzelfde zijn maar mogen de ouders nu op het bad blijven. We verzoeken jullie niet meer dan 5 minuten voor de start om te kleden. Na afloop van de les verlaten de ouders via de welbekende blauwe deur de zwemzaal waar ze de kinderen in de kleedkamer kunnen helpen met aankleden.

Omdat we met relatief veel mensen op het bad zijn verzoeken we iedereen zeker op tijd te zijn maar niet eerder dan 5 minuten voor tijd de zwemzaal op te komen. Op het bad verzoeken we iedereen, ondanks dat de afstandsregel vervalt, toch elkaar de ruimte te geven. Het perron is smal en de rust op zaal belangrijk voor de kinderen.

We zijn blij weer stappen te kunnen maken. De weg naar ‘ normaal’ is ingeslagen! Zodra er eventuele veranderingen zijn zullen we zo spoedig mogelijk een bericht rondsturen!

Een nieuw seizoen

Het nieuwe seizoen breekt aan! Na een periode waarin we door lockdowns en maatregelen ter bestrijding van Covid 19 geteisterd zijn hopen we op een rustig seizoen en voor iedereen vooral een goede gezondheid! Uiteindelijk is dat het belangrijkste!

Ondanks de zogenaamde ‘stip aan de horizon’ zoals is aangekondigd, hopen we dat er op kort termijn weer iets meer mogelijk is! Helaas is dat op het gebied van Covid vooralsnog niet het geval. Toch gaan er op sommige vlakken wel wat aanpassingen komen welke voor iedere locatie afzonderlijk consequenties kan hebben.

De zon na de regen

Vacature
De kinderen van locatie Utrecht hebben voor de vakantie kennis gemaakt met juf Nicolette. Door de groei van de zwemschool waarbij wij ons moeten verdelen op de verschillende locaties was (en is) een medewerker hard nodig. Helaas heeft zij echter op het laatste moment toch besloten een andere weg in te slaan. Hierdoor is de vacature nog steeds open! Mochten jullie mensen weten die de passie hebben met kinderen te werken en bij willen dragen aan hun zwemveiligheid, breng ons in contact! Wellicht ben je dit zelf wel, we willen graag het gesprek aangaan!

Bovenstaande gezegd hebbende zal ik per locatie de komende periode doornemen. Voor sommigen zijn er dus geen wijzigingen, voor andere juist wel!

Locatie Ede (start 31-8)
In Ede was ons verteld dat er eind augustus wellicht versoepelingen zouden zijn. Vooralsnog is er geen bericht dat dit ook daadwerkelijk het geval is. We zullen dus opstarten volgens de werkwijze van vorig seizoen. We willen jullie vragen de kinderen nog steeds in zwemkleding naar zwemles te brengen met daaroverheen echt iets simpels. Een onesie of indien mogelijk een badjas.

Wij zullen weer een lijst rond laten gaan met de namen die mee naar binnen kunnen als begeleider zodat iedereen toch af en toe kan meekijken. Mochten ouders weer binnen mogen zullen we dat per direct communiceren.

Locatie Ellecom (start 6-9)
In Ellecom zijn er geen maatregelen of veranderingen. We maken gebruik van de achter ingang, de kinderen kleden langs het bad om. De ouders mogen nu officieel (met inachtneming van 1,5 m) plaats nemen op de stoelen en de les bijwonen. We blijven zoveel mogelijk aan 1 kant van het bad om eventuele hotelbezoekers ook de ruimte te geven.

Locatie Utrecht (start 30-8)
Voor locatie Utrecht gaat er wel één en ander veranderen. Op maandag zal alleen Mirjam voorlopig lesgeven en op vrijdag zal Mirjam er niet meer zijn. Op vrijdag zal er tot de vacature vervuld is ondersteuning geboden worden door Betty, een leerkracht van zwembad Waterwijs.

Door deze veranderingen zijn er een aantal aanpassingen:

  • Op maandag geeft Mirjam een extra les. Tijdelijk gaat de groepsgrootte naar 9 kinderen om alle kinderen een plek te geven.
  • De lestijden worden iets aangepast. Hierover wordt u persoonlijk geïnformeerd, uiterlijk vrijdag.
  • Ouders worden niet meer opgehaald aan de zijkant. Jullie kunnen zelf binnenkomen en dezelfde route aanhouden als voorheen.
  • Tijdens binnenkomst en tijdens het helpen met aankleden moet nog steeds de 1,5 regel aangehouden worden
  • Er vind geen triage plaats maar zolang de maatregelen gelden blijft het verzoek; bij klachten afmelden.

Tot slot
Tot zover de start van het seizoen. Ondanks dat we weten dat er op kort termijn wel veranderingen te verwachten zijn ( Covid gerelateerd maar ook gesprekken met nieuwe medewerkers) is er tijdens de start niets meer te melden. We gaan weer vol energie aan de slag om de kinderen met plezier zwem veilig te maken!

Route zwembad Ellecom

Onze nieuwe kinderen moeten soms zoeken naar ons zwembad dat achter het hotel zit! Om de gasten en het personeel van hotel Landgoed Avegoor niet teveel te storen loopt de route naar het zwembad niet door het hotel, maar via de buitenzijde van het hotel om. Vanaf de parkeerplaats loopt u rechts van het hotel het pad met de verlichtingspaaltjes op, u loopt dus achter de rechter zijvleugel van het hotel langs naar het zwembad.

Waarschijnlijk is de instructeur al op het bad, we zetten onze spullen klaar en bereiden onze lessen voor. U kunt tien minuten voor aanvang van de les naar binnen komen waar u uw kind bij de ligbedden (door de deur meteen rechts) helpt met uitkleden. De badkleding dient al aan te zijn onder de reguliere kleding. Als de kinderen klaar zijn voor de zwemles dan kunnen ze plaatsnemen langs de badrand.

Tijdens de zwemles

U kunt er voor kiezen op de zwemzaal te blijven, in de serre is genoeg ruimte om te les te bekijken. Het is niet de bedoeling om in de gangen van het hotel te wachten, uiteraard kunt u wel terecht in het restaurant of op het terras van het hotel. Consumptie is dan wel verplicht. Ook bent u vrij om even naar huis te gaan of een boodschap te gaan doen, zorg er echter wel voor dat u voor het einde van de les terug bent, daar de volgende groep aansluitend meteen het water in zal gaan.

We hopen op een mooie samenwerking met #voornaam# maar ook met u als ouder, zwemles werkt alleen als er een samenwerking is in deze 3-eenheid. Loopt u ergens tegenaan spreek ons er alsjeblieft op aan, alleen zo kunnen wij leren en nog beter worden. Kijk ook voor meer informatie op https://zwemjufmirjam.nl/

Voor de duidelijkheid (althans dat is de bedoeling) voegen we een tekening toe:

1. Hier verzamelt u 10 minuten voor aanvang van de les
2. Uitkleden kinderen
3. Aankleden kinderen
4. Hier verlaat u het hotel

Samenwerking Pannekoekenbakker

Sinds kort heeft Zwemjufmirjam een samenwerking met De pannekoekenbakker in Doesburg. Hierdoor kunnen we de kinderen een extra stimulans geven en ze te motiveren net die ene stap meer te zetten! Uiteraard doen we dit ook met zwemscore maar we geloven dat een kind meer baat heeft bij een fysieke beloning… Ondanks dat leuke zwemlessen de basis zijn natuurlijk!

Bij de start van de zwemlessen ontvangen alle kinderen voortaan (nu met terugwerkende kracht) een schatkist met daarin 4 munten. Iedere keer dat ze overgaan naar een nieuw niveau (er zijn 5 niveau’s tot afzwemmen) ontvangen de kinderen 2 extra munten. In totaal kunnen ze dus 12 munten sparen!

Aan het eind van de rit gaan de kinderen afzwemmen. We hebben geregeld dat de kinderen, op vertoon van hun diploma, een gratis pannenkoek krijgen. Wanneer ze hun schatkist met munten meenemen mogen ze bij De pannekoekenbakker in Doesburg in de schatkamer zelf een schat uitzoeken! Dit zijn echt leuke dingen, van speelgoed tot posters! Hoe leuk is dat!

Vanaf vandaag (dinsdag 11 mei) gaan we de kistjes uitdelen op zowel de locaties Ede als Ellecom. Weliswaar is Ede wat verder weg (ongeveer 30 minuten) maar de ouders die we gesproken hebben waren enthousiast.

Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat er ouders zijn die niet de mogelijkheid hebben gebruik te maken van dit ‘uitje’. Het kost toch tijd, geld of de afstand is te groot. Daarom laten we in het midden welke de mogelijkheden de kinderen hebben met de muntjes. Het kan dus zijn dat kinderen gewoon de muntjes sparen, de anderen sparen echt voor de schat! U kunt als ouder dus zelf de invulling bepalen dat bij u of uw persoonlijke situatie past.

We hopen met deze actie de motivatie van de kinderen nog groter te maken en ze nog sneller te leren zwemmen!

Om meer te weten over De pannekoekenbakker in Doesburg, kijk eens op hun website

Verbazing over de berichtgeving vanuit de zwembadbranche

Door de maatregelen ter bestrijding van Covid19 heeft het kabinet helaas moeten besluiten dat de zwembaden en daarmee de zwemscholen voor 3 maanden te moeten sluiten. Uiteraard een ingrijpende maatregel, niet alleen voor de kinderen maar zeker ook voor de zwemscholen. Waar de gemeentelijke zwembaden steun ontvingen was dit voor de particuliere baden en scholen niet of nauwelijks het geval.

Rol zwemscholen binnen de branche

Iedereen kent alle verhalen over de wachttijd voor kinderen die op zwemles willen. Dit neemt in het hele land flink toe. Op sommige plekken moesten kinderen nu al meer dan een jaar wachten, de verhalen van wachttijden van 3 jaar komen nu, na de sluiting door de maatregelen ook binnen. Zonder de particuliere zwemscholen zoals Zwemjufmirjam zouden deze wachttijden nog meer oplopen, iets dat uiteraard niet wenselijk is.

Er kwamen in de media berichten over de zorgen die de zwembadbranche had, naarmate de sluiting voortduurde kwamen de berichten steeds meer binnen. Ook nu de zwemlessen weer opgestart zijn bereiken verhalen over de zorgen zelfs het journaal: De branche maakt zich ernstig zorgen, de angst bestaat dat het tekort aan zwemlessen de komende zomer tot meer verdrinkingen leidt.

Er zijn meerdere berichten in de media te lezen over de zogenaamde angst in de branche. Verhalen over letterlijk 100 of meer kinderen in een zwembad die niet hebben kunnen afzwemmen en al de kinderen die niet hebben kunnen starten. Uiteraard zullen die aantal zeker kloppen maar de zorg over de zogenaamde zwemveiligheid is onterecht en ik durf te zeggen, onjuist. Het financiële aspect (wat zeker voor de particuliere branche echt reden tot zorg was) is de enige reden dit soort uitspraken te doen.

We gaan weer aan de slag!

Contradictie

De zwembadbranche meldt momenteel dat er een grote zorg is over het aantal kinderen dat gaat verdrinken deze zomer door de sluiting. Zwemscholen bieden snelcursussen aan, gratis zwemlessen, extra zwemlessen. Alles omwille van de zwemveiligheid. Laat ik meteen met de deur in huis vallen, het draait helaas om commercie. Ouders worden angstig gemaakt, gaan uiteindelijk dure producten aanschaffen om hun kind veilig te houden waarbij je grote vraagtekens kan zetten bij die producten.

De zwembadbranche spreekt zichzelf tegen. Het Zwem-ABC (wat een norm is geworden) bestaat uit drie zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is gericht op kinderen vanaf 4 jaar. De zwemdiploma’s A en B zijn daarin waardevolle tussenstapjes, maar wie het complete Zwem-ABC op zak heeft, is pas een échte vriend van het water geworden. Met het Nationale Zwemdiploma C op zak voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Bovenstaande is een citaat vanuit de zwembadbranche.

De branche geeft aan dat een kind zwemveilig is bij het halen van het zwem ABC. Echter, ze geven ook aan dat je een kind niet alleen moet laten (zeker niet zonder C diploma) omdat kinderen nu eenmaal willen ontdekken, leergierig zijn en dus voor volwassenen onvoorspelbaar zijn.

Aan de andere kant hebben we de sluitingen ter bestrijding van Covid19. Nu gaat de branche zichzelf tegenspreken en zelfs potentieel gevaarlijke berichten de media in sturen. Door de sluiting maken ze zich ernstig zorgen: de angst bestaat dat het tekort aan zwemlessen de komende zomer tot meer verdrinkingen leidt, doordat veel kinderen geen A diploma halen. Kinderen kunnen niet afzwemmen of starten met zwemles. Los van dat je je kind in de gaten moet blijven houden (wat de veiligheid bevorderd) als een kind geen zwem ABC heeft, is een kind dat deze zomer geen A diploma haalt zeker niet zwemveilig! Het is vreemd dat juist het eigen stokpaardje hierin juist teniet gedaan word.

Veiligheid na Corona, wat nu?

Conclusie is dat de zwembadbranche onjuistheden de wereld in stuurt. Trots wordt er zelfs gezegd dat het kabinet geluisterd heeft naar deze argumenten. Het is jammer dat de branche het probleem van een pandemie naast zich neerlegt. Een branche die zich zorgen maakt over de veiligheid van mensen, als het zichzelf uitkomt. ‘Bij ons is het veilig, hier kan het’! Het staat allemaal los van de redenen waarom het besluit van een sluiting tot stand komt. De gezondheid van kinderen en ouders is ondergeschikt gebleken aan de financiële belangen die toch al de boventoon is gaan voeren bij de overkoepelende organen.

De kinderen gaan nu weer starten! Zeker, ook bij Zwemjufmirjam, sommige kinderen hebben inderdaad een terugval. Een kind dat nog in de fase van aanleren zit zal vaardigheden ook weer kwijt raken als ze niet oefenen. Helaas worden de aantallen kinderen die gewoon verder gaan waar ze gebleven waren niet genoemd. De kinderen die een terugval hebben zullen na een paar lessen weer op het oude niveau zijn. Een oh ja gevoel! De kinderen gaan nu weer verder en zijn net zo veilig als ze geweest zouden zijn zonder sluiting! u bent er toch immers bij!

Het is juist dat de wachttijden oplopen! Wij hebben dan ook uitbreidingen gedaan zodat we nog steeds zonder (of een minimale) wachtlijst werken. Inschrijven is dus inderdaad belangrijk! De veiligheid is een tweede! U bent, net als voor deze pandemie, de belangrijkste schakel in deze veiligheid. Natuurlijk laat u een kind dat alleen A of B heeft niet alleen maar laat u een 6 jarig kind met een c diploma wel alleen? Belangrijk is u niet bang te laten maken voor iets dat een ouder in eigen hand heeft!

Zwemjufmirjam gaat weer lekker met de kinderen aan de slag! Meteen dezelfde dag al horen we bij het journaal en zwemonderwijzer zeggen dat het wel meevalt, die terugslag. Sommigen profiteren er zelfs van! We gaan weer plezier maken met de kinderen, genieten in het water en ervaren wat het is om in het water te zijn. We hebben er zin in, schouders eronder om een crisis als deze het hoofd te bieden en hopen dat u, uw kinderen en geliefden gezond zijn en blijven. Voor nu is dat het belangrijkste!